Οροι & προύποθεσεις χρήσης

Εισαγωγή

Ο παρών ιστότοπος “https:// kangarucci.com” είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου (εφεξής “κατάστημα”) της εγγεγραμμένης εταιρείας με την επωνυμία “A&M LAGOUDES LTD” με Αριθμό μητρώου εταιρείας HE299313 και Α.Φ.Μ.: 10299313P , με εγγεγραμμένη διεύθυνση Agiou Vasileiou 1, 2323 Kato Lakatamia, Nicosia, Cyprus, που εδρεύει, Αθαλασσας 129 2024 Strovolos, Nicosia, με τηλέφωνα επικοινωνίας: +357 22514545 (εφεξής “εταιρεία”). Στην παρούσα περιλαμβάνονται οι Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης του καταστήματος, με τους οποίους ο κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του θεωρείται ότι συναινεί και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης του καταστήματος τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του, καθώς και από κάθε παραγγελία ή συναλλαγή με χρήματα.

Εγγραφή & Λογαριασμός Χρήστη

Για να παραγγείλετε προϊόντα από το κατάστημα δεν είναι υποχρεωτική η δημιουργία λογαριασμού πελάτη. Εντούτοις σας ενθαρρύνουμε να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό πελάτη μέσω νέας εγγραφής. Κατά την εγγραφή σας απαιτείται να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, οι οποίες πρέπει να είναι αληθείς, ακριβείς και από κάθε άποψη επίκαιρες και πλήρεις. Σε περίπτωση αλλαγής οποιασδήποτε πληροφορίας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@kangarucci.com Παρακαλούμε σημειώστε ότι η εταιρεία διατηρεί ως “αναφαίρετο δικαίωμα” την κατά καιρούς αλλαγή των προϋποθέσεων δημιουργίας νέων λογαριασμών πελατών.

Δικαιώματα, Υποχρεώσεις & Ευθύνη Των Μερών

Ο χρήστης ρητά δηλώνει ότι συμφωνεί ότι η χρήση του καταστήματος γίνεται με δική του ευθύνη και αναγνωρίζει ότι, παρ’ ότι η εταιρεία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές στη χρήση ή λάθη στο περιεχόμενο του καταστήματος. Οι φωτογραφίες των αγαθών είναι ενδεικτικές. Ο χρήστης δύναται να εξετάσει τα αγαθά στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας (εφόσον αυτά υπάρχουν διαθέσιμα), κατόπιν πρότερης τηλεφωνικής συνεννόησης μαζί μας.

Ο χρήστης του καταστήματος (συμπεριλαμβανομένου κάθε προσώπου που χρησιμοποιεί το κατάστημα, με ή χωρίς δικαιώματα χρήσης, με ή χωρίς σύνδεση, καθώς και οποιοσδήποτε ευθύνεται κατά το νόμο για πράξεις τρίτου προσώπου που το χρησιμοποιεί, πχ ο νόμιμος κηδεμόνας ανήλικου) δηλώνει ρητά ότι είναι νομικά ικανός να συνάψει σύμβαση με την εταιρεία μέσω του καταστήματος, καθώς επίσης και να κάνει χρήση του υπό τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης που αναφέρονται εδώ. Επίσης, εφ’ όσον η χρήση του καταστήματος γίνεται κατόπιν συνδέσεως με αυτό με τα στοιχεία σύνδεσης του χρήστη, αποδέχεται ότι είναι προσωπικά και οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του καταστήματος, ακόμα και αν η χρήση του καταστήματος γίνεται από άλλους, π.χ. πρόσωπα που διαμένουν με αυτόν. O εγγεγραμμένος χρήστης συμφωνεί να απαγορεύει κάθε χρήση του καταστήματος σε ανηλίκους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον λογαριασμό του ή το όνομά του.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι το κατάστημα μας δεν αποδέχεται παραγγελίες ή συναλλαγές με χρήματα από άτομα κάτω των 18 ετών.

Ο χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του καταστήματος σύμφωνα με τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης, το νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη. Η εταιρεία δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο χρήστης, ο οποίος οφείλει να συμπληρώνει σωστά τα πεδία στις φόρμες δημιουργίας νέου λογαριασμού χρήστη και επικοινωνίας.

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί το κατάστημα για:

Με την επιφύλαξη κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος της εταιρείας, οποιαδήποτε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω δύναται να επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η  εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων εκ μέρους του χρήστη.

Παραγγελίες

Για την διενέργεια παραγγελιών μέσω του καταστήματος δεν είναι υποχρεωτική η δημιουργία λογαριασμού πελάτη, αλλά αν ο χρήστης είναι ήδη εγγεγραμμένος, ενθαρρύνεται να συνδεθεί στον προσωπικό του λογαριασμό. Με τη δημιουργία νέου λογαριασμού πελάτη τα στοιχεία του χρήστη αποθηκεύονται για μελλοντικές συναλλαγές με το κατάστημα. Στους εγγεγραμμένους χρήστες παρέχεται η δυνατότητα μέσα από τον πίνακα ελέγχου του λογαριασμού τους να βλέπουν όλες τις πρόσφατες παραγγελίες τους, να διαχειριστούν τις διευθύνσεις αποστολής και χρέωσης, να επεξεργασθούν το συνθηματικό εισόδου τους, καθώς και άλλες λεπτομέρειες του λογαριασμού και των παραγγελιών τους.

Για την εγγραφή στο κατάστημα απαιτείται μόνο ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η επεξεργασία των πληροφοριών αυτών παραμένει απολύτως εμπιστευτική και προσωπική. Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Πολιτικής Απορρήτου του καταστήματος μας.

Όλες οι παραγγελίες γίνονται μόνο μέσω του καταστήματος μας, με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής φόρμας που υπάρχει στο κατάστημα και ολοκληρώνεται με την πληρωμή του συνολικού ποσού της παραγγελίας μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, μέσω SIX Payment Services (Europe) Ltd.

Όλες οι λοιπές ενημερώσεις, όπως π.χ. κατάσταση παραγγελίας, εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλονται με e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρήσει ο χρήστης. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγέλθηκαν. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης του/ων προϊόντος/ων διαφέρει από τον αναγραφόμενο στο κατάστημα ο χρήστης θα λαμβάνει σχετική ειδοποίηση.

Σημείωση: H Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει την χρηματική διαφορά των προϊόντων που αγοράσθηκαν από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας και ο χρήστης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο κατάστημα ή το αντίστροφο. Όλες οι τυχόν προσφορές προϊόντων του καταστήματος ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμολόγηση προϊόντων που αναγράφονται στο κατάστημα και δεν μπορεί να εξασφαλίσει εκ των προτέρων ότι δεν θα υπάρχουν λάθη από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή, ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της καλής πίστης, εφόσον ο χρήστης διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε “ασυνήθιστα” χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την πραγματική του αξία του, πριν προχωρήσει στην παραγγελία του, οφείλει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μέσω e-mail στη διεύθυνση info@kangarucci.com και να ενημερωθεί κατάλληλα.

Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει αν το/α προϊόν/ντα που έχει παραγγείλει θα αποσταλούν στη διεύθυνση αποστολής ή θα το/α παραλάβει από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας. Αν στη διεύθυνση αποστολής ο χρήστης δεν παραλάβει την παραγγελίας του ή εναλλακτικά δεν προσέλθει στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας, η παραγγελία ακυρώνεται, μη υπέχουσας της Εταιρείας ευθύνης εκ της αιτίας αυτής. Αν χρήστης επανειλημμένως προβαίνει σε καταχρηστική άσκηση της δυνατότητας αυτής (π.χ. επανειλημμένη παραγγελία χωρίς παραλαβή), η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί την παραγγελία ή και να μην επιστρέψει το χρηματικό αντίτιμο της παραγγελίας.

Ενημέρωση: Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, παρέχεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (ΗΕΔ) με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πλατφόρμα (ΗΕΔ) είναι ένας διαδραστικός δικτυακός τόπος ο οποίος αποτελεί ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές και τους εμπόρους που επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικών συμβάσεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτή κατοίκου της Ένωσης και εμπόρου εγκατεστημένου στην Ένωση με την παρέμβαση φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) ο οποίος έχει περιληφθεί στον κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κάνετε χρήση της πλατφόρμας παρακαλούμε επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Πνευματικά Δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο του καταστήματος αποτελεί υλικό πνευματικής ιδιοκτησία της Εταιρείας (ή τρίτων συμβληθέντων με αυτή) και προστατεύεται από την Κυπριακή και Διεθνή νομοθεσία. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου του καταστήματος όπως ενδεικτικά η αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Ειδικότερα, τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και της διάρθρωσης του καταστήματος όπως π.χ. κείμενα, εικόνες, γραφικά, προγραμματιστικός κώδικας κτλ., αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας (εκτός και αν διαφορετικά ορίζεται) και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου. Η εμφάνισή του περιεχομένου του καταστήματος σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται (ολικώς ή μερικώς) μεταβίβαση, εκχώρηση άδειας ή δικαίωμα χρήσης.

H Εταιρεία παρέχει στους χρήστες (εφόσον απαιτείται), μη μεταβιβάσιμη άδεια, για τη μερική αντιγραφή ή και εκτύπωση αποσπασμάτων από το κατάστημα (εκτός περιεχομένου που ανήκει σε τρίτους και έχει καθοριστεί ως τέτοιο), αυστηρά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Το λογότυπο του καταστήματος, τα εμπορικά σήματα, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, η τροποποίηση ή η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του καταστήματος ή η ενσωμάτωση του σε άλλες ιστοσελίδες, απαγορεύεται ρητά και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

Ακυρώσεις, Υπαναχωρήσεις, Αντικατάσταση Προϊόντων

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία που έδωσε, για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και αναίτια, με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, ώστε αυτή να μην εκτελεστεί, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγγελία δεν έχει ήδη εκτελεστεί.

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παράδοσης της παραγγελίας του, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που σύναψε με την Εταιρεία (δηλαδή, για το σύνολο των προϊόντων της παραγγελίας). Η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή θα επιστρέψει στον χρήστη όλα τα χρήματα με πίστωση στον λογαριασμό της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας του, αλλιώς με επιταγή ημέρας που θα του αποσταλεί μέσω συνεργαζόμενης με την Εταιρεία υπηρεσίας ταχυμεταφοράς “Courier”), χωρίς έξοδα επιστροφής χρημάτων. Ο χρήστης οφείλει, στη περίπτωση αυτή, να επιστρέψει με μέσο δικής του επιλογής και με δικά του έξοδα το/τα προϊόν/ντα στην Εταιρεία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση. Ο χρήστης φέρει ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του/ων προϊόντος/ντων. Το προϊόν/ντα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση τέτοια η οποία να επιτρέπει την επαναπώληση του/ς. Ο πελάτης μπορεί να δοκιμάσει το προϊόν, αλλά όχι να το χρησιμοποιήσει. Η συσκευασία και όλες οι ετικέτες του προϊόντος δεν θα πρέπει να αφαιρεθούν ή καταστραφούν με οποιονδήποτε τρόπο. Συγκεκριμένα για αγορές ρολογιών δεν πρέπει να αφαιρεθούν κομμάτια από το μπρασελέ για την προσαρμογή στον καρπό του πελάτη και γενικά δεν πρέπει (ο πελάτης) να προβεί σε καμία τροποποίηση. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι αν αγοράσατε ένα ρολόι, μπορείτε να το δοκιμάσετε στο σπίτι, αλλά όχι να το φορέσετε εκτός σπιτιού. Το/α επιστρεφόμενο/να προϊόν/ντα θα πρέπει, επιπλέον, να είναι όπως ακριβώς πριν την πώληση και στην πλήρη αρχική του/ς συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ, τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα, φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας, όπως ενδεικτικά έντυπα οδηγιών χρήσης, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, κτλ). Η Εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω το/τα προϊόν/ντα ή μέχρις ότου ο πελάτης παράσχει στην Εταιρεία αποδείξεις ότι έστειλε πίσω το/τα προϊόν/ντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Ο πελάτης δύναται να επιστρέψει ο ίδιος το/τα προϊόν/ντα στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας. Προϊόν/ντα το οποίο/α είχε/αν πωληθεί με επιπλέον δώρο, θα πρέπει να επιστραφεί/ούν μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.
Απαραίτητη σημείωση: Για όλα τα παραπάνω ισχύουν οι κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 2251/1994 περί υπαναχωρήσεως, όπως εκάστοτε ισχύουν και συγκεκριμένα τα άρθρα από 3ε έως 3ια, που αφορούν τις εξ’ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις.

Προσοχή: Για τα προϊόντα τύπου “Smartwatches & Wearables” δεν μπορεί να γίνει δεκτή η επιστροφή, εφόσον έχει προηγηθεί η ενεργοποίηση του προϊόντος από τον πελάτη.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, δικαιούται, εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας υπαναχώρησης (δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παράδοση), να αντικαταστήσει οποιοδήποτε προϊόν της παραγγελίας με άλλο προϊόν, στην ίδια ως άνω κατάσταση, χωρίς, στην περίπτωση αυτή, να χρεωθεί (ο πελάτης) με νέα έξοδα αποστολής, εφόσον αυτά υπήρχαν και είχαν συμπεριληφθεί στο τελικό ποσό της αρχικής παραγγελίας.

Τα παραπάνω ισχύουν για παραγγελίες που έχουν δοθεί μέσω του καταστήματος της Εταιρείας, μέσω τηλεφώνου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου γραπτής επικοινωνίας, ακόμα και αν επιλέξατε ως τρόπο παράδοσης παραλαβή από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας. Απαραίτητη σημείωση: Για αγορές που πραγματοποιήθηκαν μέσω του φυσικού καταστήματος της Εταιρείας, παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης με άλλο προϊόν και όχι επιστροφής χρημάτων.

Προσοχή: Η ακύρωση, υπαναχώρηση ή αντικατάσταση δεν πρέπει να συγχέεται με την περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, καθώς αυτά καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις των επίσημων  κατασκευαστών της κάθε μάρκας, οι οποίοι και είναι υπεύθυνοι για την αντικατάσταση των προϊόντων τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση των προϊόντων μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: Όροι Εγγύησης.

Copyright 2024 - kangarucci.cy All rights reserved
Powered by Wefia